Klimafestivalen i Drammen

  • DATO: 
    12/01/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Drammensbiblioteket

Klimafestivalens åpning

Foredrag med tidl. biskop Atle Sommerfeldt: Klimapolitisk vilje – hva nå?

Kommunens politiske partier er invitert til å presentere sin klimastrategi.

Arr: Festivalkomitéen, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Drammen Kirkeforum.

Se plakat med program for hele klimafestivalen

Spre klimavett,
del denne saken!