Klima: Norge og EU

  • DATO: 
    14/05/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 09:30
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Den 14. mai lanserer WWF Verdens naturfond rapporten «EU klima og energi: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?».

Rapporten gir et innblikk hvordan norske myndigheter oppfattes av beslutningstakere i EUs politiske system i Brussel. Funnene vil bli presentert på denne lanseringen, etterfulgt av en politisk debatt.

Stortinget skal vurdere regjeringens anbefaling om å kunne oppnå utslippsmålene sammen med EU. Hva vil det si for norske utslipp? I løpet av de siste tre årene har EU vedtatt nye reguleringer for klima og energi fram til 2030. Det legges også strategier mot 2050, der målet er å omstille Europa vekk fra fossil energi.

Gratis inngang. Det serveres frokost fra kl 0730.

Program og påmelding HER

Spre klimavett,
del denne saken!