Hvordan nå FNs bærekraftsmål

 • DATO: 
  15/01/2020
 • Klokkeslett: 
  kl 11:00 til kl 13:30
 • STED: 
  Forstanderskapssalen på Sentralen i Oslo

Agenda 2030 – hva er norsk sivilsamfunns rolle?

Om ti år skal FNs 17 bærekraftsmål være nådd. Hva skjer innen bærekraftig utvikling nå og de neste årene? Og hvordan kan ForUM-fellesskapet samarbeide for at målene nås i tide?

I forbindelse med ny ForUM-strategi fra 2020 inviterer vi deg til spennende diskusjon på Sentralen i Oslo!

Del 1: Innledninger og panelsamtale 1100-1200 (åpent for alle)

 • Velkomst v/ Daglig leder i ForUM Kathrine Sund-Henriksen
 • Elin Enge, en av ForUMs grunnleggere:
  Bærekraftig utvikling før og etter Riotoppmøtet i 1992 – Starten på ForUM-fellesskapet
 • Bård Vegar Solhjell, Direktør Norad:
  Sivilsamfunnets betydning for norsk utviklingsarbeid og bærekraftsmålene
 • Dan Banik, direktør Oslo SDG Initiative, SUM/UiO:
  FNs bærekraftsmål – Hvor står vi og hvor går veien de kommende årene?

Det vil også være innspill på video fra samarbeidspartnere i internasjonalt sivilsamfunn

Se Facebook-arrangement her: https://www.facebook.com/events/789391161486944/

Lunsj 1200

Del 2: Strategidiskusjon for ForUMs medlemmer 1215-1330

Etter møtet er ForUMs medlemsorganisasjoner invitert til en medlemsdiskusjon om ForUMs nye strategi fra 2020. Hvilke tematikker bør prioriteres? Hvordan bør ForUM jobbe, for å sikre både godt samarbeid internt og politisk gjennomslag?

Disse diskusjonene vil danne et viktig grunnlag for strategigruppas arbeid med forslag til. Ny ForUM-strategi, som skal vedtas av Årsmøtet 2020. Vi håper mange vil komme! Påmelding til Kathrine på Kathrine@forumfor.no innen 13. januar

Spre klimavett,
del denne saken!