Hva mener vi om miljø og klima?

  • DATO: 
    21/01/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 11:00 til kl 12:15
  • STED: 
    På nettet

Oslo-laget inviterer alle medlemmer i BKA til å delta på klimakafé fredag 21.01.

Vi begynner det nye året med en klimakafé om nettopp det økende antall nordmenn som er opptatt av klima og miljø. Hanne Gustavsen, politisk rådgiver i Framtiden i våre hender, holder innledningen med tittel: Hva mener det norske folk om klima og miljø, og hva slags politiske tiltak er vi villige til å støtte for å redde kloden? Hennes presentasjon tar utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse FIVH gjennomførte i 2021. Etter innledningen åpner vi for spørsmål og kommentarer.

Oslo-medlemmene får tilsendt lenken. Andre medlemmer må sende epost til Linda Parr famparr@online.no for å få lenken.

Spre klimavett,
del denne saken!