Hamar: Blir det mat nok til alle?

 • DATO: 
  03/04/2017
 • Klokkeslett: 
  kl 17:30 til kl 20:30
 • STED: 
  Høgskolen, avd for lærerutdanning og naturvitenskap

Åpent møte om  matproduksjon og klimaendringer

Meld meg på

Beskrivelse
Klimaet i endring og miljøødeleggelse medfører ulike utfordringer for levemåter, ressursbruk, infrastruktur, lovverket men ikke minst for landbruket. Tilgjengelighet og mengde av naturressurser er i nedgang. Spredning av landbruksområder i villmark og samtidig spredning av urbane områder i dyrkemarka øker, og forurensing fra landbruk ikke avtar. Sult er et av verdens største utfordringer, samtidig som vi taper og kaster omtrent 1/3 av all mat i verden. Forbruk av ferdig og prosessert mat er i økning, samtidig som fedme og hjerte- og karsykdom øker. Dagens landbruksområder blir utsatte oftere for tørke og flom som gjør matproduksjon mer uforutsigbar

– Kan vi sikre mat til alle i et endrende klima?
– Hvilke landbruksmetoder finnes som kan gjøre mat produksjon tryggere?
– Hvilke landbruksmetoder reduserer miljøbelastning fra landbruksvirksomhet?
– Hvordan tilpasser vi matproduksjon til klima og samtidig fremmer helse, biologisk mangfold og holdbart bruk av arealressurser?
– Hvordan ser matproduksjon i et norsk og internasjonalt perspektiv?
– Hva har landbruk med fattigdom, eierskap, likestilling og makt å gjøre?
– Er ulike mål: mattrygghet, redusert miljøbelastning og tilpasning til klimaet i motstrid med hverandre?

Arrangør: Tekna Hedmark

Deltakerne:

 • Anne-Kristin Løes, Norsk senter for økologisk landbruk
 • Bjørn Gimming – Norges Bondelag
 • Jens Bernt Aune – NBMU
 • Odd-Gunnar Wikmark – GenØk Institutt for biosikkerhet
 • nn Merete Furuberg – Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Aksel Nærstad, Utviklingsfondet
Spre klimavett,
del denne saken!