Frokostseminar om klimalov

  • DATO: 
    29/09/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 09:30
  • STED: 
    Kafe Ugla

wwf sol

Hvordan kan en klimalov virke?

Regjeringen forslag til en klimalov sendes straks ut på høring. Her har vi alle mulighet til å bidra til politisk og juridisk idemyldring for å få et taktskifte i klimapolitikken. Kan en klimalov føre til grønn konkurransekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet? WWF har laget et forslag til hvordan en klimalov bør se ut for å få dette til.

WWF-rapporten «Klimalov – en forpliktende klimapolitikk» blir presentert på seminaret.

Hit vil også finansbyråd Robert Steen (AP) komme, som dagen før legger fram Oslos kommunes budsjett. Han vil presentere arbeidet Oslo har gjort med klimabudsjett, et helt nytt element i Oslobudsjettet.

Og en klimaloventusiast på Stortinget, Rasmus Hansson (MDG), vil si noe om veien videre for å få vedtatt en god klimalov før stortingsvalget.

Påmelding her innen 28 september kl 12

Spre klimavett,
del denne saken!