Frokostdebatt FIVH Oslo: Goodbye Kull?

  • DATO: 
    06/03/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Litteraturhuset Oslo

logo fivh

Bør investeringer ta hensyn til klima og miljø? Framtiden i våre hender og Greenpeace inviterer til kull-debatt.

Den globale oppvarmingen fremtrer stadig mer alvorlig, og tiden verden har til rådighet for å begrense den er kort. Rask handling i alle samfunnssektorer kreves, også innen finans og næringsliv. Investorers flytting av penger fra klimaskadelig virksomhet til klimavennlig virksomhet, vil ha stor virkning.

Mindre omtalt og debattert enn kullets klimaeffekt, er kullutvinningens konsekvenser for mennesker og natur: Tvangsflytting, forurensing av vann og enorme landskapsendringer.

Vi vil diskutere den aktuelle saken med Oljefondet og kullinvesteringer men vil også utfordre andre investormiljøer. Til å innlede møte inviteres fotografen Paul Corbit, kjent for sine bilder av kullutvinning i USA hvor metoden «Mountain Top Removal» benyttes. Norske penger investeres i slike anlegg. Christa Clapp fra Cicero vil også innlede møtet.

Mer informasjon og påmelding: http://www.framtiden.no/aktuelt/moter/frokostdebatt-goodbuy-kull.html

Spre klimavett,
del denne saken!