Frokostdebatt FIVH: Hva skal vi leve av i 2040?

  • DATO: 
    20/09/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
Framtiden i våre hender inviterer til frokostdebatt hvor fagbevegelsen utfordres av klimaforskningen.
Tid: Fredag 20. september kl. 08:30. Frokost fra 08:00.
Sted: Hotel Continental i Stortingsgata, Oslo.
Påmelding: Sendes til helene@framtiden.no

Når dagens barn skal ut i arbeid, må Norges utslipp av klimagasser være nær null. Det krever en dramatisk omstilling av norsk arbeidsliv. Vi kan ikke lenger satse alt på olje.

Professor Helge Drange ved Bjerknessentret for klimaforskning legger fram siste nytt fra den internasjonale klimaforskningen, og utfordrer et panel bestående av sentrale personer i norsk fagbevegelse:
Jorunn Berland, leder i YS Leif Sande, leder i Industri Energi
Kjersti Barsok, nestleder i LO Oslo og NTL Sentralforvaltningen
Kjetil Lein, hovedstyremedlem i NITO – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Spre klimavett,
del denne saken!