Fredrikstad: stiftelsesmøte BKA lokallag

  • DATO: 
    02/09/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 17:00 til kl 19:00
  • STED: 
    +Huset

INVITASJON – STIFTELSESMØTE

Interimsstyret for «Besteforeldrenes klimaaksjon Fredrikstad og omegn» inviterer medlemmer og interesserte!

DAGSORDEN
1. Godkjenne innkalling og sakliste
2. Velge møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Kontrollere hvor mange stemmeberettige som er møtt fram
4. Oppsummering av hvordan «BKA Fredrikstad og omegn» kom i gang
5. Aktiviteter i lokallaget
6. Økonomi og regnskap
7. Vedtekter for BKA Fredrikstad og omegn
8. Valg
9. Godkjenning av protokoll

I forbindelse med stiftelsesmøtet får vi en hilsen fra Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad, og innlegg om et aktuelt tema ved Steinar Winther Christensen, landsstyreleder i BKA (Besteforeldrenes klimaaksjon). Det nyvalgte styret ser også fram til å få innspill til aktuelle temaer og aksjoner lokalt. Disse vil bli tatt med når en lager aktivitetsplan for lokallaget. 

Spre klimavett,
del denne saken!