Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling

  • DATO: 
    09/02/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 17:00
  • STED: 
    Universitetets Aula

omstilt

Tenke det, ønske det, ville det med – men faktisk gjøre det? Se, det er ikke like lett. Vi vet at vi må kutte klimagassutslipp i et omfang ingen har sett maken til, noe som stiller formidable krav til vår omstillingsevne. På Omstilt 2017, Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling, skal vi se på hvordan vi kan klare det.  

Det er ikke første gang i historien at store og utfordrende endringer tvinger seg fram. Overgangene fra én samfunnsform til en annen ville ikke ha skjedd uten at folk brøt med gamle handlings- og tankemønstre.

På Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling i Oslo torsdag 9. februar 2017, vil vi se på hva vi kan lære av historiske endringsprosesser i samfunnet – og låne øre til dagens forskere. Sammen skal vi lete etter svar på hva som skal til for at politikere, arbeidsgivere, byråkrater og privatpersoner i større grad bidrar til den nødvendige omstillingen.

Program og påmelding:
https://forskningsradet.pameldingssystem.no/omstilt-2017-forskningsradets-klimaomstillingskonferanse-ndash-8-februar-2017-oslo?tab=program

Spre klimavett,
del denne saken!