Foredragskveld om skogen og klimaet

  • DATO: 
    02/10/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Det Norske Videnskaps-Akademi

Skogens karbonopptak – Jordas «naturlige» buffer for klimaendringer

Arrangør: Vitenskapsakademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

CO2-opptak av planter som vokser og dør er en del av naturens store CO2-kretsløp. Hvis man kunne øke opptaket i jord og hav bare en prosent eller to, ville man kunne bidra signifikant til å bremse CO2-økningen i atmosfæren.

Man kan tenke seg å plante trærne tettere. Man kan også dyrke «den blå skogen», tare i havet. Foredragsholdere vil tar for seg både blå og grønne skoger og ser blant annet på status i klimaregnskapet, en vurdering av potensielle dilemma i forhold til lokale miljøødeleggelser samt rolle i de internasjonale klimaforhandlingene.

Møtet er åpent for alle. For detaljert program og påmelding (innen 28 sept), se:
http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=69940

Spre klimavett,
del denne saken!