Foredrag Oslo: en folkerettslig bindende klimaavtale

  • DATO: 
    28/10/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 11:00

VOIGT

Sted: Domus Academica, Karl Johans gate 47. Auditorium 5.

Temaet for foredraget er hvilke argumenter som gjør seg gjeldende for og imot en global folkerettslig bindende klimaavtale. Hvordan kan en slik avtale være en del av løsningen på klimaproblemene? Kan dette være en løsning for å endelig på politikerne til å handle? Problemstillingen vil belyses på en juridisk måte.

Christina Voigt tok sin doktorgrad ved UiO og er for tiden ansatt ved instituttet for offentlig rett hvor hun har fagansvar for folkerett, International Environmental Law and International Climate Change and Energy Law. Hun har tidligere jobbet med juss i Tyskland og som seniorrådgiver i Miljøverndepartementet. Videre har hun vært juridisk rådgiver til flere norske og internasjonale organisasjoner og institusjoner, blant annet Changemaker og Regnskogfondet.

Arrangør: Concerned Students

Spre klimavett,
del denne saken!