Foredrag om klima og generasjonskonflikt

  • DATO: 
    03/06/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 15:00 til kl 16:00
  • STED: 
    På nettet

Title: The kids aren’t alright
Speaker: Wim Thiery, Research Professor, Vrije University Brussel

Med fremveksten av en global ungdomsbevegelse har spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene kommet mer i fokus for klimadebatten. En studie viser at en som er født i 2020 forventes å oppleve 2-7 ganger mer ekstreme hendelser globalt enn en som ble født i 1960. Å begrense oppvarmingen til 1,5 ° C reduserer klimarisikoen, men gir fortsatt yngre generasjoner uunngåelige vanskeligheter sammenlignet med eldre generasjoner. Disse resultatene gir et vitenskapelig grunnlag for å forstå bakgrunnen for at de unge utfordrer dagens mangel på tilstrekkelige klimatiltak.

Arrangør: Cicero Senter for klimaforskning

Mer info og påmelding her: https://www.cicero.oslo.no/en/posts/climate-risk-events/the-kids-arent-alright

 

Spre klimavett,
del denne saken!