Foredrag om Grunnlovens miljøparagraf

  • DATO: 
    14/05/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 20:30 til kl 21:30
  • STED: 
    Christie Café

Grunnloven § 112: dumpingplass for tomme løfter?

Foredrag ved Marius Gulbranson Nordby om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten og hvordan disse forholder seg til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

Nordby har utdanning i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og King’s College i London. Han har blant annet fordypet seg i miljørett og klimaetikk. Som forlagsredaktør i Fagbokforlaget er han ansvarlig for en ny bok om klimasøksmålet og Grunnloven § 112.

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål. Serien blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati, SDG Bergen og Bergen Global.

Spre klimavett,
del denne saken!