Foredrag om Besteforeldrenes klimaaksjon

  • DATO: 
    20/09/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 18:30 til kl 19:30
  • STED: 
    Kolbotn, Kulturhuset
«Hvis vi ikke endrer kurs, kommer vi dit vi er på vei.»

Gjermund Stormoen holder foredrag om BKA for Oppegård Rotary-klubb.

Jeg har tenkt å ta for meg de tre bokstaver B K og A, de tre delene i navnet vårt. Hvordan vil vi bruke den livsfasen vi er inne i. Det dreier seg ikke om å være biologiske besteforeldrene, men om en livsfase med andre mål og forventninger enn livsfasen der vi var yrkesaktive.

Vi i BKA nyter ikke vårt otium i godstolen, men ønsker å vise at vi har et ansvar for de kommende generasjoner, barna. Vi er ansvarlige for den situasjonen verden er i. 

Klimaendringene merker vi allerede. Vanskelig i vårt område å bruke betegnelsen krise når trusselen er at vi får et klima som i København. Men ser vi globalt, er det en krise, ikke minst må vi forvente det i matsektoren.

Jeg vil bruke Rubins vase som illustrasjon på at hva vi ser kommer an på fokuset. Ensidig fokus gir ikke mulighet for å forstå helheten. 

BKA er ingen ensporet ensaks-organisasjon, men med mål om å endre kurs i samfunnet må vi sette inn litt sideveis krefter. Jeg bruker kraftparallellogrammet for å beskrive det. har jeg som undertittel på foredraget. 

Jeg understreker videre at dette ikke primært er et individuelt moralsk spørsmål, men et systemisk problem og  dermed et kulturelt og verdimessig spørsmål. Denne forståelsen preger vår aksjonsform som først og fremst retter seg mot politikk. 

 

Spre klimavett,
del denne saken!