Den klimavennlig byen

  • DATO: 
    22/05/2018
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Litteraturhuset i Bergen

Samfunnsgeografene Håvard Haarstad og Kristin Kjærås holder foredrag og inviterer til diskusjon.

Byene er viktige i omstillingen til en mer bærekraftig og klimavennlig fremtid. Mange byer – inkludert Bergen – har ambisiøse mål om utslippskutt. Forslag til tiltak går ut på at vi reiser og bor annerledes, og at nye teknologiske løsninger skal legge til rette for dette. Men hvordan blir livet i en slik by? Hvilke tiltak og muligheter er innen rekkevidde? Hvem vil dette fungere for? Hva slags klimavennlig by vil vi ha? Samfunnsgeografene Håvard Haarstad og Kristin Kjærås holder foredrag og inviterer til diskusjon om livet i den klimavennlige byen.

Arrangør: Universitetet i Bergen i samarbeid med Litteraturhuset. Gratis

Spre klimavett,
del denne saken!