Debattmøte Oslo: Hva er trafikkmønsteret i 2025?

  • DATO: 
    25/02/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00

global kunnskapSted: Litteraturhuset, Kvernelandrommet

Global Kunnskap inviterer til debattmøte:
Har vi den nødvendige infrastrukturen for storskala nullutslippstransport?

Dersom Oslo og Akershus skal nå sine klimamål om 50 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2030, må trafikkbildet ha endret seg vesentlig i 2025. Vi stiller følgende spørsmål:
Hvor mange kjører el- og hydrogenbiler, og hvor stor er reduksjonen i utslipp fra den øvrige bilparken? Hvor mange har byttet til kollektivt, og hva skjer med varetransporten? Hva er det som styrer utviklingen: Nye biltyper, infrastrukturen, avgiftspolitikken, eller…?

Innleder: Forsker Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt
Innlegg ved: Generalsekretær Kristian Vik, Hydrogenforeningen Generalsekretær Christina Bu, Elbilforeningen Direktør Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening Leder politikk og forbruker i NAF, Jon Olav Alstad

Si gjerne fra om du kommer til kveivaag@online.no

Spre klimavett,
del denne saken!