Debattmøte om forskning og politikk

  • DATO: 
    09/11/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 15:00 til kl 16:30
  • STED: 
    Christie Café

Forum for vitenskap og demokrati, Universitetet i Bergen, inviterer til åpent møte med temaet «Forsker og/eller aktivist?»

Utgangspunktet for diskusjonene er Besteforeldreaksjonens kritikk av Cicero-senterets klimarapport foran valget i høst. Er det fagetisk forsvarlig å uttrykke seg så balansert, og med så mange forbehold, at forskningens resultater kan brukes til å begrunne nær sagt en hvilken som helst politikk? Kan forskerne overlate til andre å trekke de politiske konsekvensene av kunnskapen de utvikler? Hvor tydelig kan de selv si fra uten å sette sin faglige integritet på spill?

Innledere:
Aktivist Halfdan Wiik: Må forskning være politisk tannløs? Om Cicero-senterets klimarapport før stortingsvalget.
Professor John Gunnar Mæland: Føre-var-prinsippet og kravet om sikker kunnskap – et samfunnsmedisinsk perspektiv.
Professor Ragnar FjellandVitenskapelig usikkerhet som skalkeskjul for unnfallenhet? Et vitenskapsteoretisk perspektiv. 

Spre klimavett,
del denne saken!