Oslo: Broen til framtiden 2023

  • DATO: 
    30/03/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 14:00 til kl 19:30
  • STED: 
    Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

For tiende år på rad inviteres alle som vil jobbe for en rettferdig, grønn omstilling til folkets klimakonferanse: Broen til framtiden 2023. Bak konferansen står en allianse av fagforbund, miljøorganisasjoner, Kirken og forskere som sammen jobber for å bygge bro mellom bevegelsene som skal forme det grønne skiftet. Følg konferansen på nett:


 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!