BKA i møte med barn og unge

 • DATO: 
  22/03/2021
 • Klokkeslett: 
  kl 19:00 til kl 20:30
 • STED: 
  På nettet

Møtet kommer i stand i samarbeid med lokallaget i Ålesund, med utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva gjør BKA lokalt og sentralt for å støtte opp om barn og unges klimaengasjement? Bør vi gjøre noe annet / annerledes?
 • Kan vi i større grad jobbe for at barn og unge oppdager oss som ei aksjonsgruppe de kan spille på lag med?
 • Kan vi bidra mer for  at Natur og Ungdom og lignende organisasjoner for barn og unge blir store og sterke, med oss besteforeldre som aktive medspillere?

Program for møtet:

 • Innledning
 • Samtale med tanker om å snakker med barn og unge om klima. Ingerid Straume/Nina Weidemann
 • Intervju med representanter fra Miljøagentene og Changemaker om hvordan BKA best mulig kan støtte arbeidet deres. Fride Rudi snakker med Eline Fiskerstrand og Matilde Angeltveit
 • Representant fra en politisk ungdomsorganisasjon forteller om sitt syn på BKA. Nina W snakker med Gjermund Gorset fra AUF
 • Diskusjon med gode forslag til hvordan BKA kan arbeide sammen med barn og unge lokalt og sentralt
 • Avslutning

Tenk gjerne gjennom de innledende spørsmålene foran diskusjonen: Erfaringer med møter med barn og unge og gode ideer til samarbeid i tida som kommer.

Lenke til møtet sendes ut til mottakere av denne e-posten i løpet av fredag 19.03. Den kan sendes videre til andre medlemmer dere mener kan ha interesse av møtet.

Jeg gleder meg til å se dere alle! Hilsen fra Nina Weidemann, lokallagskontakt og nestleder i landsstyret

Deltakere på møtet (fra venstre): Matilde Angeltveit er 2. nestleder i Changemaker. Eline Fiskerstrand er ekspertagent i Miljøagentene. Ingerid S. Straume har doktorgrad i pedagogisk filosofi. Hun er medlem av BKA, Concerned Scientists og Attac. I 2017 utga hun boka: «En menneskeskapt virkelighet. Klimaendringer, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi» Gjermund Gorset har vært leder i AUF i Trondheim og sitter i bystyret for Arbeiderpartiet. Han har i flere år frontet AUF sine klimastandpunkter lokalt og sentralt.

Spre klimavett,
del denne saken!