Besteforeldrene med markering foran Stortinget

DATO: 12. okt 2018

KLOKKESLETT: kl 11:00 til kl 12:30

STED: Eidsvolls plass | Stortinget

Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser at global oppvarming må holdes under 1,5 grader for å unngå irreversible klimaendringer. Det krever halvering av verdens utslipp innen 2030 og en langt mer ambisiøs klimapolitikk.

I statsbudsjettet ligger det enkelte positive grep, men ingen overordnet strategi for hvordan Norge skal oppfylle sine klimamål. Klimapanelets rapport og statsbudsjett blir tema på løpeseddelen, se:
Besteforeldrene krever tiltak i statsbudsjettet for 2019

Merk: På markeringen får vi besøk av journalist Karen Gjermundrød som skriver artikkel om Besteforeldrenes klimaaksjon for bladet Pensjonisten. Husk røde hatter!

Etter markeringen samles vi i underetasjen på Kaffistova til uformell samtale om klimasaker.