Besteforeldrene i Tromsø med klimamarkering

  • DATO: 
    06/11/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 11:30 til kl 14:00
  • STED: 
    Stortorget Tromsø

Lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon med stand og demonstrasjon:

Med lyd og bilete viser vi konsekvensar klimaendringane får i Tromsø, særleg av stigande havnivå og hyppig stormflo.

 

Spre klimavett,
del denne saken!