Besteforeldreaksjonen starter opp i Stavanger

  • DATO: 
    27/09/2012
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00

Oppstartmøte for alle som vil bidra til å etablere en lokal gruppe i Stavanger-området: Tou Scene kl 1900. Innledning ved Halfdan Wiik, styrleder for Besteforeldreaksjonen.

Kontaktperson Otto Bjelland, e-post: bioaroma@hotmail.com

Spre klimavett,
del denne saken!