Bergen: paneldebatt om klimaformidling

  • DATO: 
    08/01/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00

nakne sannhetSted: Auditoriet på Bergen offentlige bibliotek.

Hva er det som trengs – vennlige dytt, eller storstilt folkeopplysning om DEN NAKNE SANNHET?

Vi står overfor en global katastrofe som krever øyeblikkelige tiltak. Løsningene finnes, og må tas i bruk. Hvorfor viser ikke folk større bekymring og handlingsvilje? Når ikke budskapet ut? Blir det ikke forstått? Hvilke virkemidler kan og bør brukes for å sikre at vår tids viktigste informasjon når ut?

18.00 Hvor galt kan det gå, på dagens kurs? Faglig innledning v/ Helge Drange, klimaforsker ved Bjerknessenteret
18.15 Gabriel Fliflet, tillitsvalgt i Naturvernforbundet: Psykologiske barrierer mot klimakunnskap og hvordan de kan overvinnes
18.25 Frode Grytten leser sitt dikt «Den rasande elva»
Musikalsk innslag ved Balle Malurt før og etter en kort pause.
19.00 Paneldebatt: Mediemakt og folkets røst
I panelet sitter blant andre: Frode Grytten, Gabriel Fliflet og Frøy Gudbrandsen, journalist BT
Ordstyrer Ragnhild Freng Dale

Arrangementet er en del av Klimafestivalen § 112: http://klimafestivalen112.no

kLIMAFESTIVAL LOGO

Spre klimavett,
del denne saken!