Bergen: om karbonfangst og -lagring

  • DATO: 
    21/03/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 18:30
  • STED: 
    Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5. 2. etasje.

Foredrag ved Peter M. Haugan: Karbonfangst og -lagring (CCS): Viktig klimaløsning eller behagelig illusjon?

CCS har vært et mantra i norsk klimapolitikk siden Jens Stoltenbergs «månelanding» i 2007. Senest under COP28 i Dubai brukte Norge store ressurser på en paviljong der Equinor og Aker skulle vise hvordan «oljen skal utvikles, ikke avvikes». Men er dette realistisk? Vil CCS spille en vesentlig rolle i arbeidet med å kutte norske og globale utslipp fram mot 2050?

Peter M Haugan er fagdirektør ved Havforskningsinstituttet og professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. Han jobbet i mange år med spørsmål knyttet til karbonfangst og -lagring, og har også vært forsker i oljeindustrien. Var senere med å etablere Bjerknessenteret for klimaforskning, og har forsket mye på bærekraftige energiløsninger.


Foto: Anders Jacobsen / Havforskningsinstituttet

Spre klimavett,
del denne saken!