Bergen: om bymiljø og byplanlegging

  • DATO: 
    25/04/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 18:30
  • STED: 
    Kunsthallen, Rasmus Meyers allé 5, Bergen

Foredrag ved Håvard Haarstad: Om byplanlegging og klima – og den aktuelle situasjonen i Bergen.

Håvard Haarstad er professor i samfunnsgeografi og leder for Senter for klima og energiomstilling ved UiB. Det ble etablert for noen år siden som et samfunnsvitenskapelig supplement til Bjerknessenteret for klimaforskning. «Mitt hovedfokus er sosial endring mot bærekraft, spesielt i forhold til klima. Jeg er interessert i hvordan vi kan transformere byer og byliv – materielt, sosialt og kulturelt – for å møte klima- og bærekraftutfordringene som vi står overfor.»

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Alle interesserte er velkommen! Spørsmål og samtale etter foredraget.

Spre klimavett,
del denne saken!