Bergen: Foredrag om gruvedrift på havbunnen

  • DATO: 
    27/04/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 18:30
  • STED: 
    Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5. 2. etasje.
Myndighetene har igangsatt en åpningsprosess for havbunnsmineralvirksomhet på norsk sokkel.
Hva er miljøutfordringene ved slik gruvedrift?
Foredrag ved Tina Kutti, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Tina Kutti arbeider med sårbare bunnøkosystemer. Hun studerer hun frem for alt hvordan menneskelig aktivitet påvirker livet på bunn og særlig de økosystemtjenester korallrev og svampskoger yter. De siste årene har hun arbeidet med å samle kunnskap om de dype og sentrale delene av Norskehavet, for utredningen om nominering av den arktiske del av Den midtatlantiske rygg som særlig verdifullt område, og i arbeidet med HIs høringssvar for konsekvensutredningsprogram for åpningen av norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet. I foredraget vil hun gi en kort oversikt over den kunnskap vi har om Norskehavet, hva som er de største kunnskapshullene og hvordan de kan fylles før man åpner for leiting etter dyphavsmineraler.

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Tina Kutti senker en videorigg for å undersøke havbunn ved gruvedeponiet i Jøssingfjorden.

Spre klimavett,
del denne saken!