Bergen: Fra grønn strategi til klimahandling

  • DATO: 
    02/03/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 22:00
  • STED: 
    Litteraturhuset, Boksalongen

Avtalen etter Klimatoppmøtet i Paris sender et svært sterkt signal til Norge og resten av verden om å fjerne utslippene våre helt, så raskt som mulig. Hva forplikter Bergen seg til?

Dokumentet «Grønn strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2015» ble lagt ut på høring desember 2015, og skal vise hvordan Bergen skal få til en halvering av klimagassutslippene innen 2030 og bli fossilfri by innen 2050. Men hvordan gå fra velklingende klimaplaner til faktiske klimakutt?  Hva er kommunenes rolle i den nasjonale klimapolitikken? Hva er dagens handlingsrom? For å diskutere dette, kommer blant andre professor og forskningsleder ved Vestlandsforskning Carlo Aall og Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland, og noen av de som får ansvar for at den grønne strategien ikke forblir et pent dokument på skrivebordet.

Arrangør: Naturvernforbundet. Medlemmer gratis adgang. For andre 50 kr.

Se også felles høringsuttalelse til Bergens-planen fra Besteforeldreaksjonen, Concerned Scitetists, FIVH og Nettverk for klima og helse : GrønnStrategi-Høringsuttalelse

Spre klimavett,
del denne saken!