Bergen: Foredrag om havmiljø

  • DATO: 
    30/11/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 18:30
  • STED: 
    Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5. 2. etasje.
Global oppvarming: Hva skjer med havet?
Foredrag ved Truls Johannessen, professor
i biogeokjemi ved Geofysisk institutt UiB.

«Foredraget vil omhandle endringer i globalt klima forårsaket av oss mennesker i atmosfære-, land- og havsystemene. Jeg vil legge mest vekt på havets rolle til å dempe drivhuseffekten gjennom opptak av antropogent produsert CO2, oppvarming av verdenhavene, havforsuring, deoksygenering og mulige endringer i økosystemer på relativ kort sikt – og nedsmelting av is på land og havnivå på litt lengre sikt. Teknologiske virkemidler som CCS, havvind, solenergi og andre mer eksotiske løsninger vil også bli nevnt

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Alle interesserte er velkommen! Spørsmål og samtale etter foredraget.

Spre klimavett,
del denne saken!