Bergen: debattmøte om ferjefri E39

  • DATO: 
    27/08/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Litteraturhuset, Auditoriet

E39Framtidsretta prosjekt eller meningsløs fossilvei?

Debattmøte om framtida for transportløsninger for Vestlandet, med søkelys på det som kan bli norgeshistoriens største og dyreste sammenhengende motorveiprosjekt, med spektakulære fjordkryssinger og store konsekvenser for næringsliv, arbeidsmarked og landskap. Finnes det gode alternativer til ressursbruken, hvis målet vårt også er et Norge som miljøvennlig lavutslippssamfunn i 2050?

Innledere:
Marit Warncke, administrerende direktør Bergens Næringsråd
Stein Malkenes, Florø, tidl. leder i Norges Naturvernforbund

Representanter for de politiske partiene er invitert, og vil legge fram sitt syn i kortform.

Debattleder: Gunnar Wiederstrøm

Fri adgang. Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

«Ferjefri E39 mellom Stavanger og Trondheim er eit av våre viktigaste samfunnsprosjekt i tiåra framover. Vegen vil skape ny dynamikk i ein av landets viktigaste regionar for verdiskaping, ved å knyte bu- og arbeidsmarknader saman og senke transportkostnader. Det er ikkje berre viktig for Vestlandet. Det er viktig for Norge.» Leder i Bergens Tidende 24. mars 2015

«At tradisjonelle vegpolitikarar på Vestlandet meiner Noreg treng ein motorveg langs skipsleia til 268.000 millionar kroner, er ikkje overraskande. Det har dei meint i snart 30 år, sidan Kjell Opseth for sikkerheits skuld la den såkalla Kyststamvegen inn under Jostedalsbreen i heimfylket sitt (…) Slike gigantprosjekt høyrer fortida til.» Stein Malkenes, kronikk i BT 13. april 2015

 

Spre klimavett,
del denne saken!