Bergen: debattmøte om energiforskning

  • DATO: 
    15/12/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 14:15 til kl 16:00

Forum UiBForum for vitenskap og demokrati inviterer til debattmøte:
Energiforskingen ved en skillevei: Hvem tar ansvar?

Sted: Muntlig, ved SiB-kantina på Studentsenteret

Innledere:
Ragnhild Freng Dale, University of Cambridge og Andreas Ytterstad, Høgskolen i Oslo og Akershus

De nasjonale forskningsetiske komiteene (NENT) konkluderte i juni med at «det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås». NENT uttalte også at det nå er en reell fare for et ansvarsvakuum. Et halvt år senere spør vi hva som har skjedd: Hvem er det som styrer energiforskingen i Norge, er det noen som tar ansvar for å få til overgang til bærekraftig energiforsyning?

Møteleder: Anders Johansen, professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Spre klimavett,
del denne saken!