Barnas klimarapport 2022: lansering

  • DATO: 
    26/10/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 11:00 til kl 12:30
  • STED: 
    DOGA, Hausmanngt 16, Oslo

Barn og unge i Norge er bekymret, og mange har lite tro på løsning. Men de ønsker fortsatt å gjøre noe for å håndtere klimakrisen. Så hva gjør egentlig politikerne for å hjelpe til med det?

Visste du at:
•            Kun 1 av 4 barn og unge tror at verden vil klare å løse klimakrisa?
•            Mindre enn 2 av 10 mener politikerne gjør nok?
•            To tredjedeler mener at Norge bør gjøre mer for å hjelpe fattige land med klimaendringene?
•            Over halvparten er villige til å forandre på ting i livet sitt for å ta hensyn til klima og miljø?

Program og påmelding her: Lansering Barnas klimarapport

 

Spre klimavett,
del denne saken!