Asker: Kirken hører partiene

  • DATO: 
    21/08/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 20:30
  • STED: 
    Askertun (ved Asker kirke)

Asker menighet løfter klimasaken opp i kommunevalgkampen.

Klimaendringene truer i dag mennesker og natur i de aller fleste lokalsamfunn i verden. Kirken er gitt budskapet om at menneskene er satt av Gud til å forvalte hele skaperverket til beste for alle mennesker. Det betyr at vi ikke kan ødelegge og uhemmet forbruke naturens ressurser, og det betyr å sørge for at vi deler våre ressurser slik at de mest sårbare sikres et godt liv.

For å begrense klimaendringene og sørge for at alle ivaretas må hvert enkelt lokalsamfunn mobiliseres for klimarettferdighet og biologisk mangfold. Kommunene er pålagt av Stortinget å bidra til at Norge når bærekraftsmålene verdens nasjoner er blitt enige om.

I kommunevalget velger vi de tillitsvalgte som skal sikre at Asker kommune i den kommende fireårsperioden ivaretar klimarettferdighet og biologisk mangfold i vår kommune.

Kirken har ikke noen oppfatning av hvilket parti folk bør stemme på, men vi vil svært gjerne bidra til at partiene redegjør for hvordan de mener at Asker kommune skal bidra til å håndtere klimakrisen og trusselen mot det biologiske mangfoldet.

Derfor har vi invitert partiene til en høring. Tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og biskop emeritus Atle Sommerfeldt vil innlede og lede samtalen.

Gratis adgang, det serveres kaffe, te, mineralvann og vann. Alle er velkomne, særlig de som er stemmeberettiget, men også ungdom som skal stemme i skolevalgene!

Spre klimavett,
del denne saken!