Årsmøte Besteforeldrenes klimaaksjon

 • DATO: 
  26/09/2020
 • Klokkeslett: 
  kl 11:00 til kl 14:00
 • STED: 
  På nettet

Innkalling til digitalt årsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon

Til orientering: Deler av landsstyret vil være samlet på et møtelokale i Oslo i ForUM, Storgt. 11, 4.etasje. Det blir direkte digital overføring til lokallagene. Vi kommer tilbake til praktiske detaljer for gjennomføring av selve årsmøtet.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Godkjenning av møteinnkalling og opplegg for årsmøtet
 2. Valg av møteleder, referent og «tellekorps» (for opptelling av stemmer)
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av årsmelding: Årsrapport BKA 2019-2020
 5. Godkjenning av regnskap for 2019 utsettes.
 6. Forslag til budsjett for 2021 utsettes.
 7. Medlemskap BKA, forslag til støttemedlemskap som prøveordning
 8. Innkomne forslag: Forslag til vedtekstendring fra Astrid Sandvik
 9. Kontingent og fordeling
 10. Valg: Styreleder / Styremedlemmer som er på valg / Revisor / Valgkomité
  Valgkomiteens innstilling til landsstyre i BKA 2020-2021

Det var planlagt landsmøte 26. og 27. september 2020. Landsstyret har vedtatt å gjennomføre selve årsmøtedelen digitalt i forenklet versjon. Landsmøte-arrangementet som Trondheim og omegn skulle avholde i 2020 utsettes til september 2021 i Trondheim.

Spre klimavett,
del denne saken!