Oslo: årsmøte Besteforeldrenes klimaaksjon

  • DATO: 
    29/03/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Sofienberg menighetshus, Helgesensgate 64

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg. Forslag til saker som ønskes tatt opp må sendes styret 3 uker før. Sakspapirer legges ut elektronisk en uke før møtet.

Foredrag ved styremedlem Gjermund Stormoen: Besteforeldrenes klimaaksjon. Om klimautfordringene og hvordan vi kan bidra til å løse dem.

«BKA er ingen ensporet ensaks-organisasjon, men med mål om å endre kurs i samfunnet. Dette er ikke primært et individuelt moralsk spørsmål, men et systemisk problem og  dermed et kulturelt og verdimessig spørsmål. Denne forståelsen preger vår aksjonsform som først og fremst retter seg mot politikk.» G. Stormoen

Enkel bevertning. Vel møtte alle medlemmer i Oslo og omegn!
Hilsen Heidi Gretland, lokallagsleder

Spre klimavett,
del denne saken!