Arendalsuka: Besteforeldrenes klimasmie åpnes

  • DATO: 
    18/08/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 10:30
  • STED: 
    Arendal bibliotek

Besteforeldrenes klimaaksjon gir unge og eldre en plattform til å ytre seg gjennom en ny nettportal: «Besteforeldrenes klimasmie«. Portalen inneholder rapporter, faktaark og en egen side for barn og unge.

Åpning av smia sammen med lokal smed og skoleklasse. Se mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18583


Spre klimavett,
del denne saken!