Arendalsuka: Besteforeldrenes klimapub med gjester

  • DATO: 
    18/08/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 17:00 til kl 21:00

lindvendskeKLIMAPUB PÅ CAFÉ DET LINDVEDSKE HUS

Besteforeldrenes Klimapub er et møtested for alle som er engasjert i klimakampen. Birgitte Grimstad og Ola Dimmen opptrer med sang og musikk. Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet utfordrer fagbevegelsen om deres rolle i det grønne skiftet. Appeller, samtale og allsang.

Birgitte sangMedvirkende:
Halfdan Wiik, leder, Besteforeldrenes Klimaaksjon
Birgitte Grimstad, visekunstner, Besteforeldrenes Klimaaksjon
Ola Dimmen, musiker, Besteforeldrenes Klimaaksjon
Bente Nord, forbundsleder, Fagforbundet
Trine Lise Sundnes, forbundsleder, Handel og Kontor
Jon Leirvåg, forbundsleder, Norsk Tjenestemannslag
Lars Haltbrekken, leder, Naturvernforbundet
Jan Davidsen, leder, Norsk pensjonistforbund
Peter M. Haugan, professor, Bjerknessenteret for klimaforskning

Kontaktpersoner:
Ellen Schei Tveitdal og Kåre Eie, 998636779, 92886189/48122455, ellenst52@gmail.com

Spre klimavett,
del denne saken!