Arendal: Seminar om Grunnlovens miljøparagraf

  • DATO: 
    15/08/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 13:30

Sted: Gard, Kittelsbuktveien 31

Arrangør: Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon

Er Grunnlovens miljøparagraf til for å brukes?
I Grl § 112 heter det: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Paragrafen ble enstemmig vedtatt i 1992. I de 23 årene siden vedtaket, har Stortinget fattet mange vedtak som bryter med paragrafen, senest da de åpnet for boring etter olje i sårbare havområder i Arktis.

Stortingsrepresentantene har ikke vært redde for represalier fra domstolene. Men kanskje er det på vei til å endre seg? I vår fikk Høyesterett formell rett til å grunnlovsprøve stortingets vedtak. En stor gruppe miljøorganisasjoner gjør seg klare til å stille sak mot staten for å ha åpnet for grunnlovsstridige oljeprosjekter. Kan domstolen sørge for at de to setningene i  §112 kullkaster norsk politikk?

Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen innleder om Grunnlovens paragraf 112.

Ordstyrer: Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Besteforeldrene og Miljøagentene laget i 2014 en folder om miljøparagrafen. Blir utdelt på seminaret i Arendal.

Besteforeldrene og Miljøagentene laget i 2014 en folder om miljøparagrafen. Blir utdelt på seminaret i Arendal.

Spre klimavett,
del denne saken!