Åpent møte om petroleumsforskning og etikk

  • DATO: 
    23/10/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 16:00

oljeplattform_Width_230Sted: Litteraturhuset, Oslo
Påmelding: til info@etikkom.no innen 21.oktober.
Arrangør
: Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Møteleder
: Erik Wold

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har nylig avgitt en uttalelse om forskningsetiske aspekter ved petroleumsforskning i Norge. Som en oppfølging til uttalelsen inviteres det til åpent møte, der sentrale aktører utfordres til å diskutere sentrale spørsmål som er reist i debatten.

  • Utgjør universitetenes samarbeid med oljeindustrien en trussel mot deres uavhengighet?
  • Hva slags plass bør forskning som er med på å forlenge oljealderen ha på forskningsinstitusjonene?
  • Hvilke konsekvenser har uttalelsen for universitetene?

Mer info og program her: https://www.etikkom.no/Aktuelt/Aktuelt/Nyheter/2014/Petroleumsforskning-og-etikk–Hvor-gar-universitetene-na-/

Spre klimavett,
del denne saken!