Jødahlsmåsan e-post protest

Jødahlsmåsan 3

Hjelp oss å stoppe klimautslipp fra Jødahlsmåsan.
BLI MED PÅ EPOST-AKSJON!

Klikk PROTEST JØDAHLSMÅSAN og få opp den ferdigskrevne eposten til statsminister Solberg, med kopi til landbruksministeren, klima- og miljøministeren og konserndirektøren i Felleskjøpet.

Husk å undertegne med navn og adresse. (Hvis æ, ø, å og § vises med andre tegn i eposten, kan dere bare rette protestbrevet før det sendes)

HVis du har noen kjente som du tror vil støtte oss og være med på aksjonen, KLIKK HER

Hvis du ønsker kan du føye til en personlig hilsen. Eksempler kan være:

  • Mine to barnebarn, Lise 5 år og Tore 7 år, har hørt om klimaproblemer
    i barnehagen og skolen. De stoler på at du ordner opp.
  • Jeg har 7 barnebarn. Vi snakker ofte sammen om å sortere avfall
    og ta vare på miljøet. Dere politikere har vel også barn?
  • Jeg har ingen barn selv, men er sterkt opptatt av livsvilkårene til de
    som kommer etter oss. Det ser ganske skummelt ut nå ifølge FNs klimapanel.

————————————————————————————–
Vi tenker ikke alltid på
at store mengder CO2 ligger lagret i norske myrer. Et svært aktuelt eksempel er den over 1000 dekar store Jødahlsmåsan øst for Gardermoen. Her har Felleskjøpet fått tillatelse til å ta ut torv til torvstrø.

Når myrmassen kommer i kontakt med luft, frigis CO2 til atmosfæren. Fra Jødahlsmåsan er det beregnet til ca. 290.000 tonn, eller like mye som 150.000 fossil-biler slipper ut i løpet av ett år, eller 55 kg per innbygger, eller en 17 mil lang rekke av semitrailere fullastet med CO2.

Norge bevilger 3 milliarder kroner hvert år for å bevare regnskog og myrer i andre land, men tillater at vi graver ut myrer hjemme. Slike utslipp inngår ikke i det norske klimaregnskapet. Derfor slipper Felleskjøpet også å betale CO2-avgift for utgravingen.

Besteforeldrenes Klimaaksjon arbeider for samhold og rettferd mellom generasjonene. Vi vet at global temperatur vil øke katastrofalt dersom vi ikke kutter utslippene av CO2. Stortinget vedtok i 1992 en ny Grunnlovsparagraf, 112, som pålegger myndighetene å sikre miljøet for framtiden. Til nå har dette vært vakre ord. Vår aksjon etterlyser handling!

Flere organisasjoner støtter aksjonen, bl.a. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og Sabima. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bli med.

Ønsker du ytterligere informasjon, klikk FAKTABOKS Se også Nyhetssaker om Jødahlsmåsan.

Hilsen Halfdan Wiik, leder Besteforeldrenes Klimaaksjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!