Aksjonsdag mot WISTING

Bergen lørdag 29.10.2022

BKA Bergen og omegn har samlet støtte for en markering mot utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet. 

Vi ønsker og håper at du som medlem av BKA vil ta del i denne markeringen, hvor vi kan være sammen med og støtte flere av «barnebarna» våre. Flere grupperinger har tatt del i tankeprosessen fram mot aksjonsdagen, og en rekke organisasjoner vil være med: Changemaker, Fridays for Future, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace, Framtiden i Våre Hender, Bergens Mødre, Klimaopprøret, Spire, Sosialistisk Ungdom, Vestland AUF, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, KrFU.

PLAN FOR LØRDAG 29.10.22:

kl.13:00          Oppmøte v/«Grinegutten» – vestre side av Festplassen.

kl.13:05          Oppstilling, de yngste fremst, «Besteforeldre som beskyttere» bakerst.

Øving på kamprop! (Du må komme på markeringen/demonstrasjonen for å lære/høre det, men dette passer alle)

Kl.13:15          Start vandring rundt Lille Lungegårdsvannet, kryssing av Kaigaten, opp forbi Brannstasjonen og inn på Øvre Vågsalmenning. (utenfor Platou Sport og Husfliden). Underveis stopp og framføring av KAMPROP.

Kl.13:45          Framme med Øvre Vågsalmenning. Appeller ved:

Besteforeldreaksjonen
Natur og Ungdom
Fridays for Future

Sang v/Tone Rose Bratland

Ca.Kl.14:15    Avslutning

Du som er opptatt av et bærbart klima for framtiden – VELKOMMEN!
Spre klimavett,
del denne saken!