På Arendalsuka: Forskere utfordrer stortingskandidater

DATO: 14. aug 2017

KLOKKESLETT: kl 19:00 til kl 20:00

STED: Café Lindvedske hus |

Concerned Scientists lanserte tidligere i år et opprop om en forskningsbasert omstilling til bærekraftig nullutslippssamfunn. En rekke forskere har sluttet seg til oppropet,

På Arendalsuken overlevers oppropet til inviterte politikere fra alle partier, og utfordrer hver enkelt av dem til å svare på hva deres parti vil gjøre dersom de kommer i posisjon etter stortingsvalget.

Mer om programmet og oppropet her: http://arendalsuka.prod.imcode.com/event/view/4779