Rettferdig omstilling

Ingunn gjerstad Broen
Sekretær i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, minner om at Norge var et velstående land med en god velferdsstat før vi fant olje – og kan fortsette å være det også etter at olja tar slutt.

Alle har behov for et sunt og levelig klima. Alle har også behov for gode og trygge arbeidsplasser. Hvordan forener vi de to behov? Den årlige konferansen «Broen til framtiden» – et samarbeid mellom forskere og fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken – er nå blitt TV-serie. Det siste av fire program blir sendt på NRK2 lørdag førstkommende og tar opp spørsmål om global etikk og klimarettferdighet. Det setter på en spiss det oljerike Norges rolle i verden.

Viktig møteplass
Besteforeldrenes klimaaksjon har vært medarrangør av Broen til framtiden-konferansene siden starten i 2014. – For alle som er opptatt av klima, kollektiv fornuft og en felles framtidsvisjon for Norge og verden, er dette årets kanskje viktigste begivenhet og møteplass, sier leder i Besteforeldreaksjonen, Steinar Høiback. Han oppfordrer alle som ikke har gjort det ennå, om å melde seg på årets arrangement 9. mars.

Programleder Andreas Ytterstad. Klikk på bildet og gå til Broen-programmene på NRK2

Serien er produsert av Medieseksjonen og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). En gjennomgangsfigur i de første programmene har vært Jan Olav Andersen, leder i EL og IT forbundet. Han understreker at folk blir ikke med på noe så svevende og utrygt som «det grønne skiftet», uten at det skjer innen en solidarisk ramme der staten er med i et felles løft og sikrer at ingen blir tapere. Det er viktig at eksisterende kompetanse blir utnytta på best mulig måte.

Jan Olav Andersen, leder i EL og IT forbundet, der forbundsstyret nylig tilsluttet seg formelt Broen-samarbeidet.

Broen til framtiden ba Økonomisk Analayse, her ved daglig leder Rolf Røtnes, om å regne på kostnadene ved å bremse ned norsk olje og gass.

Agnes Vevle Tvinnereim fra Bergen forteller om grasrotinitiativet «Bærekraftige liv på Landås».

Terje Kollbotn, fagforeningsveteran fra Odda med engasjement for lokalt og nasjonalt klimaansvar.

Connie Hedegaard, tidligere dansk klimaminister med klart budskap til norske politikere.

Biskop Ingrid Midttømme i Møre og Romsdal er en av kirkens tydeligste stemmer i klimadebatten.

Tidligere oljeanalytiker Tina Saltvedt under klimademonstrasjon foran stortingsvalget 2017.

Besteforeldreaksjonen er medarrangør av Broen til framtiden. Her fra demonstrasjon foran stortingsvalget 2017.

Pådriveren
Andreas Ytterstad er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, ved OsloMet. Han er nestleder i Concerned Scientists Norway, og intiativtaker og pådriver til Broen til framtiden. Nå også programleder og formidler på TV.

«Det fins selvfølgelig ikke en enkel oppskrift på hvordan samfunnet kan og bør endres for å redde klimaet. Men en storstilt klimaomstilling kan ikke overlates til markedet alene, så mye er sikkert. Vi trenger en solidarisk løsning. Arbeidstakere som blir stående midt oppe i omstillingen skal ikke måtte ta alle kostnadene – dette er fellesskapets ansvar.» Fra intervju med Andreas Ytterstad 2015.

«Debatten om oljevirksomheten kontra klimamålene har tidligere vært en minoritetsdiskusjon. Den har på en måte foregått i de lavere divisjoner. Det siste året, – og ikke minst i løpet av valgkampen, har debatten klatret flere divisjoner opp og er nå i 3. eller kanskje 2. divisjon! Dermed er også framtidas ‘grønne arbeidsplasser’ blitt en viktig del av ordskiftet. Men dette er en debatt med mange uklare premisser. Det argumenteres som om målet med det grønne skiftet er mange nye arbeidsplasser, styrket norsk konkurranseevne, osv. Men det blir feil utgangspunkt. Primært er det et spørsmål om hva vi trenger for å få ned utslippene. Noen av disse arbeidsplassene vil være statlige, noen vil være kommunale og noen vil være i privat næringsliv. I den grad det betyr lønnsomhet og økonomisk avkastning er det fint, selvfølgelig. Og det vil det også.» Andreas Ytterstad på Besteforeldreaksjonens landsmøte i sept 2017.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Trine Eklund | 01.03.2018

    Gleder meg til konferansen 9 mars – flott årlig tiltak. Og enda bedre at NRK2 satser på klima v/Andres Ytterstad så hele folket kan følge med ! Gratulerer

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*