Jødahlsmåsan e-post protest

 Jødahlsmåsan

Hjelp oss å stoppe klimautslipp fra Jødahlsmåsan.
BLI MED PÅ EPOST-AKSJON!

Besteforeldrenes Klimaaksjon arbeider for samhold og rettferd mellom generasjonene. Vi vet at global temperatur vil øke katastrofalt dersom vi ikke kutter utslippene av CO2. Stortinget vedtok i 1992 en ny Grunnlovsparagraf, 112, som pålegger myndighetene å sikre miljøet for framtiden. Til nå har dette vært vakre ord. Vår aksjon etterlyser handling!

Vi tenker ikke alltid på at store mengder CO2 ligger lagret i norske myrer. Et svært aktuelt eksempel er den over 1000 dekar store Jødahlsmåsan øst for Gardermoen. Her har Felleskjøpet fått tillatelse til å ta ut torv til torvstrø.

Når myrmassen kommer i kontakt med luft, frigis CO2 til atmosfæren. Fra Jødahlsmåsan er det beregnet til ca. 290.000 tonn, eller like mye som 150.000 fossil-biler slipper ut i løpet av ett år, eller 55 kg per innbygger, eller en 17 mil lang rekke av semitrailere fullastet med CO2.

Norge bevilger 3 milliarder kroner hvert år for å bevare regnskog og myrer i andre land, men tillater at vi graver ut myrer hjemme. Slike utslipp inngår ikke i det norske klimaregnskapet. Derfor slipper Felleskjøpet også å betale CO2-avgift for utgravingen.

Inngrepet på Jødahlsmåsan er allerede i gang. Det er i strid med Grunnlovens §112 som gir innbyggerne rett til kunnskap om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen. Vi retter vår protest direkte mot statsminister Erna Solberg og oppfordrer alle våre medlemmer til å bli med på epost-aksjonen.

Flere organisasjoner støtter aksjonen, bl.a. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og Sabima.

Klikk PROTEST1 og få opp den ferdigskrevne eposten til statsministeren, med kopi til landbruksministeren, klima- og miljøministeren og konserndirektøren i Felleskjøpet.

Husk å undertegne med navn og adresse.

Ønsker du ytterligere informasjon, klikk FAKTABOKS

Med hilsen
Halfdan Wiik, leder Besteforeldrenes Klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!