Styringsgruppe

Styremedlemmer 2016 – 17


astrid brekken 2Astrid Brekken, Oslo. Profilert journalist og programleder i NRK 1971-2012, arbeidsfelt miljø, helse, arbeidsliv, likestilling. Er blant Fritt Ords utvalg av journalistikkens norske klassikere. Kulturdepartementets nynorskpris 2010. En rekke tillitsverv i kulturliv og samfunnsliv, som styremedlem i blant annet Alternativ framtid. Driver slektsgården i Lesja. «Eg meiner vi alle må gjera ein innsats for å berge natur og klima på vår vakre jord. Besteforeldrenes klimaaksjon er med på å synleggjera  kor livsviktig dette arbeidet er.» moc.liamgnull@nekkerb.a.dirtsa

finn bjørnar barskFinn Bjørnar Lund, Oslo, nestleder. Trådte sine barnesko i Nordreisa. Organisasjonspsykolog. Har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttene og ved Handelshøyskolen. Undervisningsleder for sosialarbeiderutdanning ved Nordland distriktshøgskole, og arbeidet med ledelsesutvikling i Telenor før en byråkratjobb i Fornyings- og administrasjonsdepartementet de siste 15 åra av yrkeslivet fram til 2010. «Arbeid for Besteforeldreaksjonen og innsats for jorda og etterslekta gir en meningsfull pensjonisttilværelse, synes jeg.» moc.liamgnull@ranrojbnnif

steinar-100Steinar Høiback, Asker, valgt som ny leder på årsmøtet 2016. Har mangeårig organisasjons- og ledererfaring, nå pensjonist etter et langt og variert arbeidsliv. Han har i flere år vært et aktivt medlem i Besteforeldreaksjonen og arbeidet med bl.a. spørsmålet om en norsk klimalov. «Jeg er opptatt av samarbeid med andre organisasjoner og med kunnskapsmiljøene. Det er utrolig viktig at vi fremstår med troverdighet, som en organisasjon som tydelig baserer oss på den best tilgjengelige kunnskap.» moc.kooltuonull@kcabiohraniets

thelma portrettThelma Kraft, Åsane/Bergen. Pensjonert universitetsbyråkrat og fagforeningsleder. Utdanning som barnevernspedagog. Kvinnesaksaktivist med fartstid fra blant annet Ammehjelpen der hun ledet den internasjonale gruppen. Koordinator for Universitet i Bergen sitt samarbeid med Makerere University i Uganda. «For meg er Besteforeldreaksjonen en organisasjon som tar tak i det vesentlige. Nå må vi skape en folkebevegelse og få folk ut i gatene og opp på barrikadene slik vi gjorde på 1970-tallet.» moc.liamgnull@tfarkamleht

toril jenssenToril Jenssen, Tromsø. Professor på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, UiT Norges arktiske universitet. Har også arbeidet ved Høgskolen i Finnmark. Doktorgrad om antropologisk film. Ble tidlig inspirert av samfunnskritikken til Erik Dammann, og var på barrikadene for urfolks rettigheter under Alta-Kautokeino-aksjonen. Farmor til to. «Vi vet at klima og miljø er grunnleggende på så mange vis for våre og våre etterkommeres liv. Trenger mitt engasjement noen nærmere begrunnelse?» on.tiunull@nessnej.lirot 

brita-100Brita Helleborg, Porsgrunn. Sivilingeniør i kjemi har og har jobbet med forskning for Hydro. Nå er hun ansatt i IT-selskapet EVRY, og synes hun har en interessant og lærerik jobb. Hun har sin egen matblogg: britadiktermat – «matglede for hverdagshelse». Lokallagsleder av Besteforeldreaksjonen i Grenland. «Klimakampen er det viktigste vi kan engasjere oss i. Kanskje barnebarnet mitt på to år er i live om 100 år og opplever konsekvensene av det vi gjør nå – og det vi ikke gjør nå!»  moc.duolcinull@grobelleh.atirb

kristin-aspelund-100Kristin Aspelund, Oslo. Pensjonert lege som de senere år jobbet med forebyggende helsearbeid innen Arbeidstilsynet og som bedriftslege. Erik Dammann med FIVH overbeviste meg på 70-tallet om viktigheten av å ta vare på naturen og naturressursene. Bestemor til 5 og bekymret for den fremtiden som møter dem. «Gjennom Besteforeldreaksjonen opplever jeg at jeg medvirker til at fremtidige generasjoner – også globalt – kan sikres tilfredsstillende livsvilkår og livskvalitet.» moc.liamtohnull@dnulepsa.nitsirk

holstChristian F. Holst, Båtstø. Pensjonert ingeniør innen elektronikk. Har lenge vært engasjert i arbeid mot krig og for bevaring av miljøet. Som bestefar er han sterkt opptatt av hvordan verden vil se ut for sine 8 barnebarn. Flere av dem er heldigvis miljøengasjerte, oppegående unge mennesker, sier han. Ble med i Besteforeldrenes klimaaksjon for tre år siden. «Jeg er opptatt av å få frem det positive ved et grønt skifte. Vi skal over i et nytt paradigme hvor livsstilen skal være langsom og der liv går foran profitt.» on.enilnonull@tslohhc

Kåre Eie, Kristiansand, moc.emnull@eie.eraak