Styringsgruppe

Styremedlemmer 2016 – 17

Nina Weidemann, Trondheim. Har vært besteforeldreaktivist i over ti år. Hun er lektor og spesialpedagog og har i førti år jobbet som lærer for barn og unge. Hun har deltatt på utallige møter, gatearrangementer og lokale klimafestivaler. Entusiastisk med i Besteforeldrenes rangleorkester. «Jeg er opptatt av at det blir dannet flere lokallag rundt i landet, og ser det som en viktig oppgave at landsstyret legger til rette for variert aktivitet og direkte kontakt med folk lokalt.» moc.liamgnull@nnamediew.anin

finn bjørnar barskFinn Bjørnar Lund, Oslo, nestleder. Trådte sine barnesko i Nordreisa. Organisasjonspsykolog. Har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttene og ved Handelshøyskolen. Undervisningsleder for sosialarbeiderutdanning ved Nordland distriktshøgskole, og arbeidet med ledelsesutvikling i Telenor før en byråkratjobb i Fornyings- og administrasjonsdepartementet de siste 15 åra av yrkeslivet fram til 2010. «Arbeid for Besteforeldreaksjonen og innsats for jorda og etterslekta gir en meningsfull pensjonisttilværelse, synes jeg.» moc.liamgnull@ranrojbnnif

steinar-100Steinar Høiback, Asker, valgt som ny leder på årsmøtet 2016. Har mangeårig organisasjons- og ledererfaring, nå pensjonist etter et langt og variert arbeidsliv. Han har i flere år vært et aktivt medlem i Besteforeldreaksjonen og arbeidet med bl.a. spørsmålet om en norsk klimalov. «Jeg er opptatt av samarbeid med andre organisasjoner og med kunnskapsmiljøene. Det er utrolig viktig at vi fremstår med troverdighet, som en organisasjon som tydelig baserer oss på den best tilgjengelige kunnskap.» moc.kooltuonull@kcabiohraniets

Gro Nylander, Oslo.  Spesialist i fødselshjelp og gynekologi og mest kjent som norsk «ammeguru». Hun sier selv at hun av legning er aktivist med røtter i 70-tallsfeminismen og kampen mot atomvåpen.

 

 

Gunnar Kvåle

 

 

 

 

brita-100Brita Helleborg, Porsgrunn. Sivilingeniør i kjemi har og har jobbet med forskning for Hydro. Nå er hun ansatt i IT-selskapet EVRY, og synes hun har en interessant og lærerik jobb. Hun har sin egen matblogg: britadiktermat – «matglede for hverdagshelse». Lokallagsleder av Besteforeldreaksjonen i Grenland. «Klimakampen er det viktigste vi kan engasjere oss i. Kanskje barnebarnet mitt på to år er i live om 100 år og opplever konsekvensene av det vi gjør nå – og det vi ikke gjør nå!»moc.duolcinull@grobelleh.atirb

kristin-aspelund-100Kristin Aspelund, Oslo. Pensjonert lege som de senere år jobbet med forebyggende helsearbeid innen Arbeidstilsynet og som bedriftslege. Erik Dammann med FIVH overbeviste meg på 70-tallet om viktigheten av å ta vare på naturen og naturressursene. Bestemor til 5 og bekymret for den fremtiden som møter dem. «Gjennom Besteforeldreaksjonen opplever jeg at jeg medvirker til at fremtidige generasjoner – også globalt – kan sikres tilfredsstillende livsvilkår og livskvalitet.» moc.liamtohnull@dnulepsa.nitsirk

holstChristian F. Holst, Båtstø. Pensjonert ingeniør innen elektronikk. Har lenge vært engasjert i arbeid mot krig og for bevaring av miljøet. Som bestefar er han sterkt opptatt av hvordan verden vil se ut for sine 8 barnebarn. Flere av dem er heldigvis miljøengasjerte, oppegående unge mennesker, sier han. Ble med i Besteforeldrenes klimaaksjon for tre år siden. «Jeg er opptatt av å få frem det positive ved et grønt skifte. Vi skal over i et nytt paradigme hvor livsstilen skal være langsom og der liv går foran profitt.» on.enilnonull@tslohhc

Kåre Eie, Kristiansand, moc.emnull@eie.eraak