BARNAS KLIMA, VÅR SAK – RETTEN TIL EN TRYGG FRAMTID

Besteforeldrenes klimaaksjon vil inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politikk som kutter utslipp til et nivå som er forenlig med et varig trygt liv på Jorda. «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» Grunnloven § 112

Aktuelt

Prosjekt 5000 – bli med!

– Vi er små, fastslo Steinar W. Christensen i sin tale til årsmøtet. – Vi er sårbare. Vi er få og vi er gamle. Alt vi gjør er 100 % basert på gratis og frivillig innsats. Ingen ansatte. Ingen statlige midler, og ingen rike onkler. Vi er i øyeblikket nesten 4000 medlemmer. Ambisjonen er 5000 før året er omme. Så nå tar vi nye grep, og lanserer en vervekampanje på blant annet sosiale medier. En 23-årig ekspert skal hjelpe oss!

Årsmøte med fornyelse

BKAs digitale årsmøte ble avviklet med 65 deltakere fra hele landet. I annerledesåret 2020 var det unnagjort på et par formiddagstimer. Uten politisk verksted og sosialt samvær, uten så mye som en kopp kaffe. Men med det viktigste: valg av leder og styremedlemmer med stå på-vilje, samt vedtak om å prøve ut en ny ordning med støttemedlemskap. Målet er å bli 5000 før nyttår.

Jernbanen nedprioriteres

«Hareide gir knusende beskjed til dem som liker tog», kunne vi lese i Nettavisen for litt siden. Mange hadde venta mer nytenking etter at han overtok som samferdselsminister, med større vekt på klima, miljø og bærekraft. En av dem er Torstein Fjeld i Skien, som nå har sendt ham et personlig brev – på vegne av seg selv og andre jernbaneentusiaster i Besteforeldrenes klimaaksjon..

Klimahandling 2021

Stortingsvalget nærmer seg. Det må bli et klimavalg, sier Torgeir Lømo, som er leder i det aktive lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon i Moss. Han kan fortelle at de får stadig flere medlemmer i byen. – Det er tydelig at mange forstår at presset må økes for effektive klimatiltak. Politikken som blir utformet for neste periode kan bli avgjørende for våre barnebarns framtid.

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 24. sep 2020
 • AV:
  Redaksjonen

Å elske vår jord

Kirken har en trosarv og et språk som kan ta opp i seg og uttrykke den stadig mer fortvilte økologiske tilstand i verden. Likevel merker vi lite til dette i den vanlige søndagsgudstjenesten, undrer Elisabeth Breen. – Men noen ganger skjer det noe. Som da en gruppe barn demonstrerte under gudstjenesten i Ski kirke. De bar sine plakater og ropte ut sine budskap: Redd jorda nå! Skjerp dere!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 23. sep 2020
 • AV:
  Redaksjonen

Risikoen er enorm

Det finnes ingen kur for atomkrig. Forebygging er eneste mulighet, heter det i et åpent brev signert 56 tidligere presidenter, stats-, utenriks- og forsvarsministre til støtte for FNs atomvåpenforbud. – Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn. Forby atomvåpen nå! skriver seks tidligere norske stats-, forsvars- og utenriksministre. Begge appeller er trykt i Aftenposten.

Krever mer til sykkel

Mens mange byer verden rundt har lagt til rette for mer sykling under koronapandemien, er norske byer passive. Nå ber Syklistforeningen og 19 andre organisasjoner med til sammen om 1,5 millioner medlemmer, regjeringen om å handle. – Vi krever 500 millioner kroner til gange- og sykkeltiltak i statsbudsjettet for 2021, sier Steinar Winther Christensen fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 22. sep 2020
 • AV:
  Redaksjonen

– Jeg følger E & K

Nettmagasinet Energi og Klima, utgitt av Norsk Klimastiftelse, er en viktig politisk aktør. – Deres kunnskapsbaserte journalistikk er rett og slett særdeles verdifull, sier Bjørghild des Bouvrie, organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. Klimastiftelsen favner bredt og blir lyttet til langt ut over miljøbevegelsen – slik vi må hvis vi skal komme skikkelig i gang med det grønne skiftet.

– Jeg bare protesterer

Sidsel Mørck har med sitt livslange miljøengasjement en egen plass i norsk litteratur. Da hun for noen år siden redigerte en dikt-spalte for nettsida vår, trakk hun fram både kjente og mindre kjente diktere. Blant dem var hverdagspoeten tufse, eller Gerd Sætre Færden som var hennes virkelige navn. I dag mer eller mindre glemt, men for femti år siden en populær stemme i blant annet radioen.

En organisasjon for alle!

Er du bekymra for barns og barnebarns framtid – og vil gjøre noe med det? Tror du eldre mennesker har viktige erfaringer og verdier å tilføre samfunnsdebatten? Bli med i Besteforeldrenes klimaaksjon! Du kan bli hovedmedlem eller støttemedlem. Det koster ikke mye. Men du er med å gi stemme til dem som ikke blir hørt, og beskytte rettighetene til de unge og de ufødte, de forsvarsløse og naturen.