Trondheim og omegn BKA

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Har du oljesøl i øret –

Tre besteforeldre frå Trondheim blei motteke med begeistring og applaus då dei var innom sommarleiren til Natur og Ungdom i Hasselvika på Fosen – og underheldt med song og spel og nyskrive nidvise om Jonas og Erna! Det gir energi, seier Ola Dimmen. – Vi fekk oppleve NU på sitt beste, unge menneske som tek ansvar for si samtid.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nei takk …

«Takk for teksten du har sendt oss. Dessverre fant vi ikke plass til innlegget ditt denne gangen …» – Flere vil kjenne seg igjen i slik tilbakemelding fra debattredaksjonene i avisene. Noen ganger er tekstene for dårlige, slik er det bare. Andre ganger fortjener de så avgjort å nå ut og bli lest av flere. Her kommer et eksempel på det siste …

Spre klimavett,
del denne saken!

Start omstillinga!

En grønn og rettferdig 1. mai! – det er ambisjonen i Trondheim også i år. Trøndersk natur- og klimaallianse var en stor seksjon i fjorårets tog, og skal bli enda større denne gangen, lover en optimistisk Nina Weidemann. BKA-veteranen forteller at LO i Trondheim nylig har godkjent alliansens parole: Stopp oljeleitinga, start omstillinga!

Spre klimavett,
del denne saken!

Bilen skal fram!

I Trøndelag dundrer motorveiutbygginga videre, uten hensyn til miljø og klima. Alle signal om holdningsendring og reduserte inngrep blir ignorert, sier Idar Støwer i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Snakk om klimakrise og naturkrise, det er for døve ører. Jernbanen som alternativ? Ingen hører. Bilen skal fram, fortest mulig, koste hva det koste vil!

Spre klimavett,
del denne saken!

O jul med din glede …

Ho ho! Her kommer årets julekort (som egentlig er forfjorårets) fra Idar Støwer i Trondheim. Han har det med å tegne en kommentar til aktuelle saker. Og et gjensyn med strømkrisa kan vel passe, nå som magasinene igjen er på et lavmål. Han hilser alle besteforeldre – god jul og godt nytt år, og legger også ved et kort fra 2018.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dubai: forventninger og krav

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 20. nov 2023
 • AV:
  Redaksjonen

I dag, ti dager før FNs klimatoppmøte, samlet miljøorganisasjoner, fagforeninger og andre seg til klimamarkeringer over hele Norge. Alvoret er nå stort. Det forventes at klimaministeren og utenriksministeren har høye ambisjoner når de drar til i Dubai, – og at de tar ansvar for den raske og rettferdige omstilling verden trenger.

Spre klimavett,
del denne saken!

Quiz for klima

Kvifor ikkje ein rask gatequiz til opplysning? Laurdag var BKA i Trondheim på Nordre gate og utfordra folk til å teste kunnskapen om fornybar energi. Mange let seg overraske av at fornybare investeringar har gått ned med 40 % sidan 2018, og at Equinor berre er 0,15 % fornybar. Noreg satsar på olje og lite anna, slik er det dessverre.

Spre klimavett,
del denne saken!

På Nordre – for barna

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 30. jul 2023
 • AV:
  Redaksjonen

Besteforeldrene på Nordre – det er blitt et begrep i Trondheim. Her, på byens sentrale vrimleplass har de stått i 15 år, med sine røde hatter, plakater og løpesedler. Og sine klimasanger, ikke minst, anført av Ola Dimmen på kassegitar: «Alle barn skal arve jorda …» – Vi er frimodige, for vi har et så viktig budskap! sier lokallagsleder Nina Weidemann.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kjent teknologi

Ligg svara i Trondheim? spør Ola Dimmen, besteforeldreaktivist – i Trondheim, i eit innlegg i Adressa. – Partia har stand kvar laurdag no, og det er interessant å snakke med dei om jordvarme, sjøvarme, m.m., seier han. Poenget er: Det finst ei rad fornybartiltak med kjent teknologi som kan gjennomførast – i god tid før 2030.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hurra for BKA!

Stor jubel for Trøndersk natur- og klimaallianse i borgartoget, melder Ola Dimmen frå Trondheim! – BKA gjekk saman med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, og det er tydeleg at folk set pris på vårt engasjement for framtida til barna. – Nesten rørande å sjå begeistringa vi vekte både blant bunadskledd ungdom og dei vaksne!

Spre klimavett,
del denne saken!