Bærekraftig samferdsel

Klimavalg 2921 kvadr

En transportpolitikk for framtida krever at det bygges mer jernbane og mindre veier. – Men ingen av de store partiene prioriterer bane foran motorveier. De har overdreven tro på elbiler og biodrivstoff, og bryr seg lite om problemene knytt til energi- og arealbruk, sier Halfdan Wiik. Han var redaktør for BKAs artikkelsamling om samferdsel.

Nytenking må til

– Matrisen er laget på grunnlag av BKAs gjennomgang av partiprogrammene, og nøkkelspørsmål vi har stilt. Hovedbildet er tydelig, sier Halfdan Wiik: De fire store partiene kommer klart dårligst ut både når det gjelder samferdsel generelt og jernbane spesielt.
– Skal Norge i framtida ha en transportsektor med lave utslipp, nytter det ikke å være så lite nytenkende som dette. Vi trenger å få på plass ny infrastruktur for fjerntog, regiontog og lokaltog, og det må skje raskt. Det er også mulig å effektivisere flere av de baneløsningene vi har i dag. Det som ikke er mulig, er å fortsette med den massive satsinga på høyhastighets motorveier med prognoser om en stadig økende veitrafikk – i den tro at miljø- og klimaproblemene er løst bare vi får elektrifisert bilparken eller får den over på biodrivstoff og hydrogen.

Besteforeldrenes klimaaksjon mener fire prinsipper må legges til grunn ved planlegging av ny infrastruktur for transport:

  • Minst mulig utslipp/forurensing
  • Høyest mulig energieffektivitet 
  • Lavest mulig arealbruk
  • Minst mulig bruk av ikke fornybare ressurser

Forord v/ Steinar Winther Christensen
10 teser om samferdsel og økologisk ansvar
En bærekraftig samferdselspolitikk, innledning
Svein Skartsæterhagen: Elektrifisering og energisparing
Torstein Fjeld: Etter et møte med samferdselsministeren
Christian Lycke: Naturens tålegrenser under press
Redaksjonen: En elefant i rommet – luftfarten
Torstein Fjeld: Jernbane til framtida for passasjerer og gods
Jørn Ruud: Bybaner for effektiv persontransport
Svein Skartsæterhagen: Et bedre fjerntogtilbud om 10 år
Gunnar Kajander: Norge trenger Nord-Norgebanen
Thor Bjørlo: Derfor høyhastighetsbaner
Svein Skartsæterhagen: Økonomiske beregninger som forvirrer

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*