Biodrivstoff til besvær

Biodrivstoff til erstatning for bensin og diesel er blitt et hett tema i klimadebatten, etter at Venstre i desember fikk regjeringa med på et budsjettforlik med en kraftfull bio-opptrapping i løpet av de kommende år. Arbeiderpartiet ønsker å forsterke dette ytterligere. Samtidig viser det seg at de fleste miljøorganisasjoner er skeptiske og redd for at storproduksjon og bruk av biodrivstoff vil skape like store problemer som det løser. Det er bare mindre mengder som kan produseres bærekraftig, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz. Gunnar Kvåle i Besteforeldreaksjonen vil ha forskerne mer på banen.

Les mer…

Ny kullutvinning på Svalbard?

Besteforeldrenes klimaaksjon reagerer på at det igjen snakkes om ny kulldrift på Svalbard. – Det får være måte på dobbeltmoral og dobbeltkommunikasjon! erklærer styrleder Steinar Høiback. Jeg hadde faktisk trodd at norske politikere mente alvor når de snakker om at kull er det store problemet i klimasammenheng, og må erstattes med gass. Når Store Norske nå vil gjenoppta drifta, og begrunner det med at prisene er blitt bedre, må vi spørre hva som er viktigst for et 100 prosent statseid selskap og dets eiere: Kortsiktig profitt eller den raske energiomstillinga alle opplyste mennesker vet er nødvendig for et grønt skifte?

Les mer…

Miljøorganisasjoner ut mot FAO

Mens diskusjonen her heime går høyt om biodrivstoff fra palmeolje, har 46 miljøorganisasjoner fra mange land gått sammen om et brev til FAO – Verdens matvareorganisasjon, som de beskylder for å villede om mulighetene for å bruke skog til energiproduksjon. FAO har valgt å fremme bruk av bioenergi, til tross for at dette i økende grad bidrar til ødeleggelse av skog, og biodrivstoff  ikke er bedre for klimaet enn fossilt brensel, skriver organisasjonene. FAO burde i stedet fokusere på miljø, helse, biologisk mangfold og livsgrunnlaget for mange urfolk. God og langsiktig skogsforvaltning kan være et viktig klimatiltak, heter det. 

Les mer…

Mente vi ingenting med Paris-avtalen?

Norsk oljepolitikk nekter å endre seg, og styrer mot klimakatastrofe, skriver Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell, etter forrige ukes utlysing av nærmere hundre nye blokker i Barentshavet. Man avviser blankt at Paris-avtalen skal ha konsekvenser for oljevirksomheten, og kjører videre i gamle spor som om ingenting har skjedd. «Det er underlig at fornuftige partier som Høyre og Aarbeiderpartiet ikke vil se sannheten i øynene: norsk oljepolitikk må endres. Oljevirksomheten er uansett på vei nedover, det haster med omstilling. Oljevirksomheten vil dessuten være forbundet med større økonomisk risiko framover.»

Les mer…

Snart marsjerer vi igjen!

Lørdag 22. april vil March for Science Norway ha alle som er opptatt av kunnskap og demokrati ut i gatene. Det er en del av en verdensomspennende markering. Bakgrunnen er valget av en klimafornekter som tror på «alternative fakta» som president i USA, og forbildet er Women’s March on Washington som gikk 21. januar. «Vi går for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Det er selve ryggraden i et demokratisk samfunn», heter det i appellen fra de norske arrangørene.

Les mer…

Hydrogen for framtida

Sigrid Amelia bur i Fusa sør for Bergen og har skrive eventyr i lokalavisa om «dei tre bilane som ville gjere seg reine». Dei får intallert elektrisk hydrogen-motor – og SNIPP SNAPP SNUTE! Tilfeldig? Neppe. Pappaen Sverre Heidal er engasjert i utvikling av småkraftverk og ser hydrogenproduksjon som eit mogleg satsingsområde framover. Begge blir applaudert av Vegard Frihammer, når han får høyre om dei. Han jobbar med berekraftig energi i selskapet Greenstat med utspring frå Christian Michelsen Research i Bergen, og har tru på hydrogen som ein viktig del av det grøne skiftet, seier han.

Les mer…

Humør og kampvilje i Bergen

Det ble en skikkelig bra markering ved AP Hordaland sitt årsmøte i Bergen lørdag formiddag, forteller Bjørghild des Bouvrie fra Besteforeldreaksjonen. – Natur og Ungdom hadde organisert det hele riktig fint, og i et flott opptog dro vi fra fra Bryggen til Folkets hus, mens vi ropte slagord og sang om et oljefritt LoVeSe. Været var fint og humøret på topp og vi holdt på i over to timer. Flere appeller ble holdt. Etter en stund troppet det opp en gruppe motdemonstranter fra Fellesforbundet, med ærverdig fane og mot-slagord. Det oppsto nesten en slags vekselsang mellom vår gruppe og deres! Hvem som vant får tiden vise …

Les mer…

Med toget for et bedre klima

Det kommer stadig påstander om at lyntog er lite klimaaffektivt. Men det er det i høgste grad, hevder Thor Bjørlo. Bakgrunnen for påstandene er Jernbaneverkets lyntogutredning fra 2012 som i følge Bjørlo ga feil bilde av mulighetene og overdrev problemene, fordi feil premisser ble lagt til grunn. Framtida krever en større satsing for å flytte både person- og godstrafikk over fra vei og fly til dobbelsporet jernbane over hele landet. «Transportsektoren står for en tredjedel av norske klimautslipp. Det er nødvendig å ta grep. Det gjøres ikke gjennom å bygge en tredje rullebane på Gardermoen eller firefelts motorveier for 110 km/t.»

Les mer…

Boka som vekket Norge

Vekkelsesbevegelse er kanskje å ta hardt i, men det var nærmest det Erik Dammann skapte da han hoppa av jobben som markedsfører, og i 1972 utga «Fremtiden i våre hender». Boka om hvordan vi må forandre livsstil for å befri verden fra fattigdom, urettferdighet og ressursødeleggelser ble solgt i over 50 000 eksemplarer og la grunnlaget for en solidaritetsorganisasjon som raskt fikk tusener av medlemmer. Nå har han gitt ut boka på nytt, med noen tilleggskommentarer. Sjøl hadde jeg ikke sett i den på mange år, og var litt spent på min egen reaksjon: Holder boka fortsatt mål? Er den fortsatt en vekker?

Les mer…

Folk for en fornybar framtid

Over hele landet ble det lørdag kveld arrangert vardebrenning for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foran Stortinget var flere hundre mennesker samlet. Med en fem meter høy symbolsk varde, appeller, dans og sang ble det en flott markering. – Vi skal kjempe for fornybare arbeidsplasser, for torsken og fiskeressursene, for Europas største hekkeområde for sjøfugl, for verdens største kaldtvannskorallrev, og for å unngå katastrofale klimaendringer. Hvis ikke Norge kan la Lofoten, Vesterålen og Senja være oljefritt, hvem skal da la olja ligge? spurte lederen for Folkeaksjonen, Wenche Cumming, i sin appell.

Les mer…