Hun danset for klimarettssaken

I dag danset Sonia Toematagi Dahl (27) på Bragernes torg i Drammen, til vakre toner fra Stillehavet. Besteforeldrenes klimaaksjon delte ut informasjon om klimarettssaken som starter 14. november. Sonia brenner for at folk skal forstå viktigheten av å få stoppet videre oljeutvinning. Selv er hun klimaflyktning til Norge fra øystaten Tuvalu. Hennes norske far og tuvaliske mor bor i Australia. Sonia har følt klimaendringene på kroppen. Hennes barndoms paradis er snart ubeboelig på grunn av dem.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Norsk klimapolitikk: «utilstrekkelig»

Marokko er det eneste land i verden med klimapolitiske ambisjoner som er på høyde med målene i Paris-avtalen, viser en analyse fra det anerkjente Climate Action Tracker. På bunn ligger land som USA og Russland, mens Norge ligger midt i laget sammen med bl.a. Brasil og EU, og får karakteren «Insufficient». Svak oppfølging av egne klimamål gjør imidlertid at Norge står i fare for å rykke ned til klassen «Highy insufficient», sammen med Kina og Sør-Afrika.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Stor interesse for klimasøksmålet

Det var tydelig stor interesse for klimasøksmålet og den kommende rettssaken da Besteforeldreaksjonen hadde sin månedlige aksjonsdag foran Stortinget sist fredag. Mer enn 20 medlemmer hadde funnet veien til Eidsvolls plass med sine buttons og røde hatter, og til sammen ble det delt ut 1100 løpesedler. – Det er ny rekord, forteller lederen i lokallaget, Linda Parr. Særlig stor interesse var det ved Oslo Tinghus der løpesedlene virkelig fikk bein å gå på.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Høghastighetsbane for Trøndelag

Det er bra at Trønderbanen skal elektrifiseres. Men det er på på ingen måte bra nok hvis vi skal nå utslippsmålene i Nasjonal Transportplan, eller oppfylle Parisavtalen og dens klimamålsetninger, sier besteforeldreaktivist i Steinkjer, arkitekt Torgeir Havik. I en kronikk i Trønder-Avisa tar han til orde for en forsert utbygging av moderne lyntog. Det er det eneste som kan få «treige trøndere» til å la bilen stå. «Norge har pengene som trengs – så hva venter vi på!»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Grasrotas klimatoppmøte

Påmelding begynner nå og grønne arbeidsplasser er temaet når klimakonferansen Broen til framtiden går av stabelen 9. mars 2018. Det er femte år på rad at flere hundre klimaaktivister fra hele landet møtes i Folkets Hus i Oslo. Arrangører er fagbevegelsen, kirka og en rekke av organisasjonene som jobber med vår tids største globale utfordring, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon. Det blir lovet «både faglig og spirituelt påfyll» til å fortsette klimakampen!

Les mer…

2kommentarer

Nye krav fra Jernbanekampanjen

Et tiltalls samarbeidende organisasjoner har sendt brev til regjeringspartiene og deres støttepartier, med krav om en forpliktende politikk for overføring av transport fra vei til sjø og bane. Partiene blir utfordret på den vedtatte Nasjonal Transportplan, som etter organisasjonenes syn prioriterer og legger til rette for økende satsing på flytransport og motorveier – samtidig som man forsøker å fortelle det norske folk at det satses stort på jernbaneutbygging. 

Les mer…

1kommentar

Drivhuseffekten for alle

Hans Martin Seip har oppdatert sin oversiktsartikkel med spørsmål og svar om drivhuseffekten. Det er ment som en liten «lærebok for folket» og skal kunne leses av alle, sier han. – Jeg har lagt vekt på å få med noen viktige resultater fra nyere forskning og vise hvordan klima er et veldig komplekst system med mye usikkerhet. Det er likevel ikke noe som rokker ved vår forståelse av global oppvarming. Det er opplagt at det haster med mottiltak som monner.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hvordan skape endring?

Hva skjer når en gruppe ungdommer og seniorer møtes for å diskutere vår felles framtid? Hvordan ser framtida ut? Er vi i stand til å gjennomføre endringer, og er det nødvendig?  Dette er noen av de mange spørsmål som stilles i Nationaltheaterets forestilling i november – «JEG VIL HØRE HAVET». Under og etter forestillingen inviteres publikum til samtale og diskusjon med de medvirkende, ledet av regissør. Medlemmer av Besteforeldreaksjonen er spesielt invitert.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Grønne og blå skoger viktige

Det Norske Vitenskapsakademi arrangerte 2.10 et møte om «Skogens karbonopptak – Jordas naturlige buffer for klimaendringer». Hege Gundersen fra NIVA holdt foredrag om «blå skoger» som vokser og binder CO2 i havet. Glen Peters fra CICERO holdt foredrag om «grønne skoger» som vokser og binder CO2 på land. Foredraget hans illustrerte det utrolig kompliserte regnestykket for skogene, som delvis er utslippskilder, delvis tar opp og lagrer karbon.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Juridiske grenser og konsekvenser

Kan domstolene stanse norsk oljeutvinning i Arktis? Kan oljestaten Norge i framtida også bli nødt til å betale erstatninger til ofrene for global oppvarming? I et intervju med NRK P2 trekker jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitet i Bergen paralleller til bl.a. tobakksskadeerstatninger. Hør også intervju med advokat Cathrine Hambro som representerer Greenpeace og Natur og Ungdom i klimarettssaken som begynner i november: Verdibørsen 7. oktober

Les mer…

!Skriv en kommentar