Arkiv for kategorien: "Barn og unge"

Demonstrasjon for vinterglede!

Vil du være med å protestere mot mangelen på natursnø og skiføre? I så fall kan du møte opp på Jernbanetorget førstkommende lørdag, der Besteforeldrene arrangerer sitt alternative langrennsløp på bar asfalt, helt uten glid. – Vi demonstrerer for vinterglede og mot menneskeskapte klimaendringer som gjør at norsk vinter slik vi kjenner den, forsvinner mer og mer, sier Linda Parr, leder i Oslo-laget.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fossilgalskapen kan og må stanses

I sin hilsningstale til Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad ga Steinar Winther Christensen uttrykk for sterk solidaritet med de unge og deres rettferdige kamp for en tryggere framtid. «Vi besteforeldre har levd våre liv. Vi vil ikke oppleve de dramatiske klimaskader som dere risikerer om ikke verdens fossilgalskap stanses. Det er dere som er unge vi ønsker å være støttespillere for.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Tror på endring sammen

Klimabevisste Malin Sveen (15) og hennes aktivist-bestefar Bjørn (82) fikk hele forsida på Vårt Land lille julaften, – etter et år som mer enn noe var preget av de unges klimakamp over hele verden. Bjørn er med når Besteforeldrene demonstrerer, og opptatt av generasjonsperspektivet og generasjonsansvaret. Både han og Malin synes det blir for mye tomt snakk og for lite handling.

Spre klimavett,
del denne saken!

– For barnets beste?

Under COP25 i Madrid sendte Greta Thunberg og 15 andre barn brev til statsminister Erna Solberg, der de hevder at fortsatt norsk oljeutvinning bryter med FNs barnekonvensjon. Besteforeldrenes klimaaksjon har nå bedt Norges institusjon for menneskerettigheter om «å gå grundig inn på argumentene i brevet fra ungdommene». Også Barneombudet blir bedt om å komme med en uttalelse.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kjære barnebarn, kjære farfar …

«Ingenting gleder meg mer enn tanken på dere, og være sammen med dere», skriver Besteforeldre-leder Steinar Winther Christensen, i Vårt Land, i en felles kronikk og julehilsen til barnebarna Alva og Simone. «Vi har alltid hatt lyst på egne barn», skriver de to 15-åringene. «Vi har tenkt at de kommer til å få en bra oppvekst, med trygge rammer slik vi har fått. Men i det siste har vi blitt usikre.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Full støtte til barna!

Fra Madrid har Greta Thunberg, norske Penelope Lea og 14 andre barn sendt brev til statsminster Erna Solberg og klimaminister Ola Elvestuen. De påpeker at Norges fortsatte utvinning av olje og gass bryter med FNs barnekonvensjon. – Vi står fullt og helt på barnas side, og dette brevet er et høyst betimelig utspill, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Verdens barn må beskyttes

228 foreldregrupper i 28 land har stilt seg bak en inntrengende appell til delegatene ved klimaforhandlingene i Madrid. De blir bedt om å tenke over sitt ansvar for egne og alle andre barn i verden, og med styrke støtte deres rett til en trygg framtid. Besteforeldrenes klimaaksjon er en av gruppene som har undertegnet appellen, som viser til at vi nå er på en kurs mot 3-4 grader katastrofal oppvarming.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Det skal være litt skummelt …

Men det skal gå bra òg! bedyrer Ada Freng og Øyvind Lothe, som lager bøker for barn om miljø og klima. «Gufsesumpen» er en eventyrverden under vann som formidler kunnskaper om forandringer i næringskjeden for fiske- og dyrearter. – Vi tar barna på alvor, sier de to. Barn trenger å vite om bærekraft, klimatrusler, plastproblemer og andre ubalanser vi mennesker har skapt i omgivelsene våre.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Viktig med konkret handling

«Foreldreløftet» kaller de seg, og lover barna å gjøre hva de kan for å hindre en farlig klimautvikling. For litt siden tok gruppa i Vestfold med seg ungene sine og plukka søppel i Tønsberg, sammen med byens eget søppelplukkerlag. – Vi opplever at handling skaper holdning, og at slike aksjoner som dette hjelper oss i fellesskap til å se både utfordringer og muligheter, sier Veslemøy Klavenes-Berge.

Spre klimavett,
del denne saken!

Mot slutten for oljeindustrien?

Britiske Channel 4 har vært i Norge for å rapportere om den voksende konflikten mellom kravet til en ansvarlig klimapolitikk og oljeindustriens makt. I sentrum av reportasjen og intervjuene står klimaengasjerte barn og besteforeldre med tro på at de økonomiske interessene må vike for mer langsiktige hensyn. For hva hjelper det om mye av vår velferd er bygd på «det sorte gull», hvis naturen kollapser?

Spre klimavett,
del denne saken!